Om du beställt ett nytt kort behöver du inte ändra några uppgifter. All uppgifter ändras automatiskt.

Did this answer your question?