Du behöver kontakta Kwick för att koppla ett betalkort till ditt konto. Du kan kontakta Kwick via support@kwick.io eller genom chatten på hemsidan.

Du kommer att behöva godkänna att din kortutgivare skickar dina transaktioner till Kwick. Detta gör du genom att skriva på ett godkännande hos din kortutgivare.

Did this answer your question?