Du kommer alltid att få kvitton digitalt om handlaren är kopplad med Kwick. På Kwick.io hittar du listan med handlare anslutna till Kwick.

Att ta en bild på kvittot och spara det digitalt med Kwick är alltid möjligt, oavsett vart i världen du mottagit kvittot. Glöm dock inte att arkivera kvittot för din redovisning. (Olika krav för olika länder.)

Did this answer your question?