Observera: Du kan inte radera ett köp gjort via ett kopplat kort.

Steg 1
Välj köp.


Steg 2
Klicka på Radera detta köp.
Alternativen hittar du i botten på skärmen, efter att ha valt kvitto.


För att radera kvittobilden - Se: Radera kvittobilden

Did this answer your question?