Om du tar ett foto av ditt kvitto och anger belopp och datum för inköpet, så skall ditt kvitto matchas automatiskt med din korttransaktion efter att den har clearats hos din kortutgivare. 

Om kvittot inte matchar?

1. Kontrollera att korrekt belopp och datum är angivet för inköpet (exemplet nedan visar ett datum som skiljer sig åt).

2. Om du uppdaterar datum och belopp, så skall transaktionen matchas automatiskt (se nedan).
   Ifall ditt inköp däremot fortfarande listas i vyn Att göra, se artikeln http://help.kwick.io/svenska/vad-behovs-for-att-hantera-min-att-gora.

Med korrekt datum och belopp skall du få match

Did this answer your question?