Om du har en utgift som listas i fliken Att göra så behöver du:

  1. Välj den utgift som det gäller och se vad som saknas. Det som saknas skiljer sig mellan olika företag eftersom detta kan anpassas. Det kan exempelvis röra sig om saknad beskrivning, momsbelopp eller konto.
  2. Fyll i den info som saknas. Eventuella röda fält behöver fyllas i (för exemplet nedan så är det ett Konto som inte har valts för inköpet.)

   3. När du väl har fyllt i eventuella röda fält för ditt inköp i Att göra listan så skall transaktionen blir grön.

Did this answer your question?