Om du har ett kopplat kort, kommer du att se dina korttransaktioner i Kwick så fort som transaktionen har clearats hos kortutgivaren. 

Så vad gör du om du inte kan se dina korttransaktioner?

1. Har du väntat ett par dagar så att transaktionen har hunnit clearas?

2. Om ja, säkerställ att du har gjort klart registreringen och har identifierat dig i Kwick.
Gå till Inställningar i appen och till avsnittet för Företag. (Om du inte är färdig med registreringen så kommer det att visas en Kom igång knapp. Knappen visas endast om det är något steg i registreringen som behöver göras klart.) 

3. Ifall du behöver göra klart registreringen, följ stegen i Kom igång.


4. Efter det att registrering är klar så kommer du att se dina clearade korttransaktioner i Kwick under fliken Dina köp

Did this answer your question?