Det är faktiskt enkelt! Ditt användarnamn är din e-postadress, i de flesta fallen din företagsadress som användes i samband med att du blev inbjuden till Kwick.

Ifall du inte kommer ihåg ditt lösenord, se instruktionerna för hur du återställer eller byter lösnord här http://help.kwick.io/svenska/aterstalla-eller-byta-losenord.

Did this answer your question?