1. Klicka på telefonens export-ikon när du har öppnat din PDF.
  2. Välj Kopiera till Kwick.
  3. Appen Kwick öppnas och du kan välja Lägg på befintlig utgift eller Lägg till som ny utgift.

Se flödet i grafiken nedan:

Did this answer your question?